Pro plnou funkčnost těchto stránek je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Úvod


KOMUNITÁRNE SNEMOVÉ HNUTIE 25 REGIÓNOV


    Úvod do problematiky snemového hnutia

      Potrebuje jednoznačne si uvedomiť, že pojmy občiansky snem a vlastenecký snem nie sú synonyma, preto sa potrebujeme ich svojvoľnému zamieňaniu jednoznačne vyvarovať. Preto minimálne v názvoch snemov musíme byť rigorózny a konzistentný. Rovnako ako medzi občanom a vlastencom, tak aj medzi občianskym a vlasteneckým snemom je obrovský rozdiel a ta najmä najmä v politickej filozofií.
   Ak by sme toto rozlíšenie začali ignorovať, tak by to mohlo skončiť s nedoziernymi následkami pre Slovenskú spoločnosť. Tým nechceme ani náznakom nikoho diskriminovať, lebo poznáme desiatky  prisťahovalcov, ktorí žijú na Slovensku desiatky rokov a sú veľkým prínosom pre túto krajinu. V terminológií musíme byť obzvlášť dôsledný najmä teraz keď nám budú kvótami prideľovať z Bruselu azylantov. Práve teraz sa bude obzvlášť nevyhnutné pojmu „občiansky“ sa vyvarovať. Musíme zaujať jasný postoj k liberálno-demokratickej Poperovskej občianskej „otvorenej spoločnosti“ ktorú nám ideologický nanucujú oligarchovia cez nimi platené MVO[1] z EÚ a USA. Lebo s otvorenou multikultúrnou spoločnosťou dochádza rozvratu pôvodnej kultúry a hodnôt na ktorých stojí európska a najmä slovanská civilizácia. Navyše musíme sa vedieť jasne odlíšiť vlastencov od nacionalistov, ktorí preferujú len majoritný „štátotvorný“ národ a ostatných vlastencov z iných etník a národnosti šovinistický utláčajú, alebo im upierajú právo vlastencov na vlasť, napriek tomu, že sú „náckom“ úplne rovnocenní. Pretože sa narodili na Slovensku nielen oni, ale aj viaceré generácie ich predkov.

   Termín ,,občan" je nič nehovoriaci sprofanovaný pojem (podobne ako demokracia), ktorý je odvodený od obce, čiže lokality kde trvalo, alebo prechodne jednotlivec zdržiava, čiže tam kde sa prisťahuje ktokoľvek a odkiaľkoľvek. Termín občan nemá nič spoločné s vlasťou, rodiskom, kultúrou, históriou,. integrujúcim štátnym alebo etnickým jazykom, mentalitou formovanou stáročným spolužitím rôznych etník na spoločnom území ak sa nejedná o vlastenca!

   Občanom sa stáva akýkoľvek prisťahovalec, azylant, ktorý získal občianstvo akýmkoľvek spôsobom! Občanom sa môže stať masa azylantov byrokratickým rozhodnutím napr. vlády SR, alebo nám ich občianstvo môže byť nanútené euro-byrokraciou z Bruselu. Musíme si jasne uvedomiť fakt, že prisťahovalec nemôže získať vlasť a stať sa vlastencom formálnym rozhodnutím, pečiatkou a podpisom úradníka, ktorý pridelí občianstvo komukoľvek, ktorý splní formálne požiadavky pre jeho udelenie! Občianstvo je možní získať aj sobášom, ale vlastenectvo sa nedá v žiadnom prípade vyženiť! Pretože jeho vlasťou je domovská krajina z ktorej pochádza.

     Vlastencom (rodákom) sa človek narodí na danom území štátu a formuje sa životom v danej komunite v rodnej vlasti. Slovenským vlastencom je aj človek žijúci v zahraničí jedine v tom prípade, ak sa narodí v zahraničí rodákom (vlastencom) zo Slovenska, resp. z v ČSR, ČSSR, alebo ČSFR pred r. 1993, ktorí sa dočasne vysťahovali napr. za prácou, alebo pred politickým, či ekonomickým útlakom a vrátia sa späť ich potomkami.
     Vlastenectvo nemôžu rodáci stratiť byrokratickým rozhodnutím úradníkov tak, ako občianstvo, lebo jeho rodnou otčinou (vlasťou) a taktiež aj vlasťou jeho rodičov bolo a stále je Slovensko. Čiže vlasť dedí po rodičoch v tom prípade ak sa vráti potomok slovenských vlastencov na Slovensko.  
    Za vlastenca (patriota) sa rozhodne nemôžeme považovať prisťahovalca (imigranta), azylanta (utečenca), ktorý sa tu nenarodil a rodičov nemá vlastencov (rodákov) zo Slovenska, lebo tu žije ako pohostín (dlhodobo zostávajúcu hosť). Vždy zostane cudzincom, lebo to môže byť človek, ktorý je prechodným azylantom (prechádzajúci utečenec z vlasti do inej ,,vyvolenej” krajiny), so svojimi tranzitnými zámerom. Resp. imigrantom s inými napr. ekonomickými (gastarbeiter), alebo dobrovoľnými politickými záujmami (politický imigrant, ktorý chce žiť napr. v liberálnej demokracií). Aj keď dostane štátne občianstvo a stane sa legálnym občanom až jeho deti, ktoré sa narodili na Slovensku či skôr až jeho vnúčatá narodené a dlhodobo žijúce na Slovensku, ktoré je ich rodiskom sa stanú vlastencami  v SR.

______________________________________________________________